Galerie Foto

 • Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania
   
 • Februarie
   
 • Viorel Rotila FSSR
   
 • FSSR
   
 • Nov
   
 • septembrie
   
Imprimare

Comunicat de presa: Medicii sunt grav prejudiciati de refuzul Romaniei de a transpune prevederile Directivei privind timpul de munca

Constatând faptul că prevederile legale din România privind timpul de muncă al medicilor încalcă flagrant normele Uniunii Europene în domeniu, Federația „Solidaritatea Sanitară” lansează un ultim avertisment asupra consecințelor grave ale indiferenței guvernanților, anunțând totodată deschiderea acțiunilor pentru recuperarea prejudiciilor membrilor de sindicat afectați.

 

În conformitate cu prevederile Directivei 2003/88/EC și cu interpretările date de Curtea de Justiție a Uniunii Europene gărzile efectuate de medici trebuie considerate timp de lucru. Totodată, Directiva limitează la maxim 48 de ore de muncă/săptămână timpul de lucru aferent unui contract individual de muncă. În baza principiului supremației dreptului UE, aceste prevederi sunt aplicabile și medicilor din țara noastră.

 

În România, gărzile medicilor nu sunt considerate timp de lucru iar medicii pot fi obligați să lucreze un număr nedefinit de ore/săptămână, respectiv lunar, în funcție de decizia unității, nerespectarea acestei decizii fiind sancționată ca abatere disciplinară. Conform studiilor efectuate, media orelor de lucru ale unui medic, aferente unui contract individual de muncă, este echivalentul a 64 ore/săptămână, fiind numeroase cazurile în care se ajunge la echivalentul a peste 80 de ore/săptămână. Precizăm că medicii constituie singura categorie profesională pentru care nu există o limită a obligației în ceea ce privește timpul de lucru săptămânal, respectiv lunar.

 

Această situație ilegală are două consecințe extrem de grave asupra medicilor aflați în această situație:

-          Medicii nu beneficiază de drepturile legale aferente timpului de lucru pentru gărzile efectuate.

-          Medicii sunt în mod practic în situația muncii forțate, fiind obligați să lucreze cu mult peste limita legală a timpului normal de lucru, sub amenințarea sancțiunilor disciplinare.

Având în vedere intervențiile repetate pe care Federația „Solidaritatea Sanitară” le-a făcut pe lângă Ministerul Sănătății pe această temă (a se vedea Anexa) și indiferența față de aceste probleme manifestată de guvernanți, solicitările de acordare a drepturilor cuvenite medicilor au un caracter ultimativ, nerezolvarea lor în maxim 2 săptămâni determinând lansarea acțiunilor în instanță la nivel național, pentru toți membrii noștri de sindicat, invocând principiul efectului direct al Directivei.

 

Totodată, vom solicita Comisiei U.E. deschiderea procedurii de infringement pentru netranspunerea în mod adecvat a legislației UE privind timpul de muncă, respectiv Directiva 2003/88/EC.

  

Raportul specialiștilor în drept ai organizației subliniază faptul că reclasificarea tuturor contractelor individuale de muncă ale medicilor care efectuează gărzi, în sensul includerii în programul normal de muncă (extins de facto), înseamnă recunoașterea următoarelor drepturi pentru această categorie de salariați, membri ai sindicatelor federației, aferente orelor de gardă:

-          Dreptul la beneficiul suplimentar de cel puțin 75% pentru depășirea timpului legal de muncă aferent unui CIM (aplicabil în situațiile în care sporul actual este sub 75%) - echivalentul plății pentru orele suplimentare (art. 123, alin. 2 din Codul Muncii);

-          Dreptul la sporul de noapte de 25% pentru orele din gardă lucrate în timpul nopții;

-          Dreptul la toate sporurile aferente locului de muncă (în medie de 30%).

Suplimentar, medicii au dreptul la stabilirea unei limite maxime a numărului de ore pe săptămână pe care sunt obligați să le efectueze (echivalentul a 48 de ore), fiind obligatoriu acordul lor pentru tot ceea ce depășește această limită.

 

Conform estimărilor experților în resurse umane ai organizației, beneficiile materiale anuale la care au dreptul medicii în urma acestui demers juridic sunt următoarele (calculate la salariul unui medic primar):

-          Sporul pentru depășirea timpului legal de muncă (calculat la nivelul unei creșteri de la 25% la 75% - deci cu 50% pentru o medie lunară de 3 gărzi, respectiv 60 ore/lună) =5136 lei.

-          Sporul de 25% pentru orele efectuate în timpul nopții = 593 lei (spitale clinice și asimilate), respectiv 1186 lei.

-          Sporurile aferente locului de muncă (calculat la o medie de 30%)= 3072 lei.

Totalul beneficiilor anuale suplimentare la care au dreptul medicii în aceste condiții este de 8801 lei; ceea ce înseamnă o sumă totală de 26403 lei în situația recuperării sumelor în instanță pe ultimii 3 ani.

 

17.02.2015                                                                                                                                                                        

                                                                                                     Biroul de presă

 

 

În anul 2013 a fost înaintat Ministerului Sănătății (și dat publicității) un studiu pe această temă:  http://www.cercetare-sociala.ro/st-gh/38/ .

 

Demersul a fost reluat și către actuala conducere a Ministerului Sănătății:  http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/19592/Nr_B115_14_10_14_MS_Garda_Medici_Timp_de_Lucru.pdf

 

Imprimare

Comunicat de presa: Medicii au dreptul al acordarea sporului de noapte pentru orele de garda

Analizând prevederile legale aplicabile gărzilor medicilor raportat la cadrul legal al Uniunii Europene, experții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România au constatat că medicii care lucrează în spitalele publice și efectuează gărzi au dreptul de a beneficia de sporul de noapte pentru orele de gardă, în prezent fiind privați de acordarea acestui drept legal.

 

Sporul de noapte trebuie acordat medicilor atât pentru orele de gardă desfășurate în cadrul programului normal de lucru cât și pentru orele de gardă ce au caracterul de ore suplimentare.

 

Constatând această gravă nedreptate produsă medicilor care efectuează gărzi, rezultată din interpretarea și aplicarea greșită a legii, Federația „Solidaritatea Sanitară” a demarat repararea acestei nedreptăți.

 

În acest sens, am înaintat un memoriu Ministerului Sănătății, prin care i-am solicitat să procedeze la rezolvarea situației în regim de urgență, împreună cu reprezentanții noștri ( http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/19592/Nr_B14_MS_NB_Spor_Noapte_Medici.pdf ).

 

În situația în care nu se va ajunge la un acord comun pe această temă, respectiv nu va fi reparată această nedreptate, sindicatele Solidaritatea Sanitară din toată țară vor declanșa acțiunile în instanță pentru acordarea acestor sporuri pentru toți doctorii membri de sindicat, respectiv pentru recuperarea sumelor datorate cu acest titlu cel puțin pe ultimii 3 ani.

 

Conform calculelor experților, pentru ultimii 3 ani medicii au dreptul să beneficieze cel puțin de următoarele sume:

·         Pentru orele de gardă efectuate în cadrul normei de bază (calculate la salariul unui medic primar):

o    Spitale clinice și asimilate (20 de ore de gardă/lună) - 1780 lei;

o    Spitale cronice și asimilate (40 ore de gardă/lună) - 3560 lei.

 ·         Pentru orele de gardă efectuate în afara normei de bază (calculate la o medie de 4 gărzi/lună): 7120 lei.

La acestea sume se adaugă cele aferente acordării acestor sporuri în viitor.

 

15.02.2015                                                                                                                                                                       

                                                                                                      Biroul de presă

Sindicate afliliate FSSR


 
Sindicate afiliate:  


 
 

Tulcea Botosani Neamt Mures Cluj Bihor Timis Caras Severin Gorj Valcea Olt Arges Sibiu Dambovita Giurgiu Bucuresti Calarasi Prahova Constanta Galati Covasna

Flux SOLIDARITATEA

Promo comunitate

De 10 ani impreuna!

Promo niciodata singuri